Trawertyn Naturalny

Trawertyn naturalny – tynk imitujący naturalny kamień wapienny.